มอบดิสเบรกรถยนต์


บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด มอบดิสเบรกรถยนต์มูลค่า 10,000 บาท ให้กับ รร.ตชด.บ้านโป่งลึก จ.เพชรบุรี