ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือองค์กรการกุศล


ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือองค์กรการกุศล สนับสนุนโดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย , สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร , สมาคมอาคารชุดไทย , มหกรรมบ้านคอนโด ครั้งที่ 25