เกี่ยวกับเรา

-

ประวัติความเป็นมา 

บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัดก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2518 เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คลัตช์ และ เบรกยานยนต์ทุกชนิด ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 12 ประเภท โดยจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย และส่งออก ไปยังต่างประเทศ

บริษัทในเครือประกอบด้วย


บริษัท ริชี่เพลส 2002 จำกัด (มหาชน)
บริษัท วายซีเค ประเทศไทย จำกัด
บริษัท อรรถบูรณ์ สินทรัพย์ จำกัด
ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น 195 คน
richylogo.png (2 KB)
ycklogo.jpg (35 KB)
 

การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีปรัชญาที่แน่วแน่ และได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด คือการมุ่งมั่นในการสร้าง “ คุณค่า ” ในผลิตภัณฑ์ ที่จัดจำหน่าย ด้วยคุณค่าไม่ได้หมายความแต่เพียงว่ามีคุณภาพที่ดีเท่านั้น แต่หมายรวมถึงต้องมีราคาที่เหมาะสม พร้อมการบริการที่ เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทยังคงพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสรรหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเบรก , ระบบคลัตช์ ไม่ว่าจะเป็นงานโลหะ อุปกรณ์ชุดซ่อม / ดูแลรักษา ฯลฯ มาจัดจำหน่าย เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าที่สามารถซื้อหาผลิตภัณฑ์ จากบริษัทได้อย่างครบครัน

ไม่เพียงแต่การคำนึงถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทยังได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับทรัพยากรสำคัญขององค์กร อันได้แก่ “ บุคลากร ” ด้วยการให้ความรู้และพัฒนาความสามารถในงานที่ปฏิบัติ พร้อมส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อก่อให้เกิด การสร้างสรรค์ทั้งคุณภาพของงาน และคุณภาพของชีวิต

นับเนื่องจากเริ่มแรกจวบจนบัดนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาข้างต้น ที่อยู่บนความ “ ซื่อตรง ” ต่อลูกค้า ทำให้วันนี้บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด ถึงพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและบุคลากรที่มีคุณภาพบนรากฐานที่ “ มั่นคง ” โดยในปีนี้บริษัทได้เตรียม พร้อมก้าวไปสู่อีกหนึ่งแนวทางใหม่ ในการบริหารคุณภาพ ด้วยนโยบายที่มุ่งสู่ มาตรฐาน ISO / TS 16949 :2009 พัฒนาจาก ISO 9001 : 2000 ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก จึงได้จัดทำคู่มือคุณภาพนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน เพื่อการก้าวเดินไปสู่ ความสำเร็จสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์ที่วางไว้

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และความพึงพอใจของการเยี่ยมชมของคุณ เพิ่มความสะดวกในการเรียกดูและทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับคุกกี้ที่จำเป็นซึ่งจำเป็นสำหรับฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ เมื่อคลิก “ข้าพเจ้าตกลง” จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราใช้คุกกี้ทั้งหมดตามนโยบายคุกกี้ของเรา คุณสามารถปรับคุกกี้ของคุณได้ทุกเมื่อในโปรแกรมจัดการคุกกี้ของเรา