กิจกรรม

โครงการ “อรรถบูรณ์ ปันน้ำใจ”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด และพนักงาน บริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น เพื่อมอบให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด ในโครงการ “อรรถบูรณ์ ปันน้ำใจ” โดยมีคุณกมลวรรณ  (ผจก.ฝ่ายบริหาร) เป็นตัวแทนไปมอบสิ่งของให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาส ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 26,000 บาท

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และความพึงพอใจของการเยี่ยมชมของคุณ เพิ่มความสะดวกในการเรียกดูและทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับคุกกี้ที่จำเป็นซึ่งจำเป็นสำหรับฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ เมื่อคลิก “ข้าพเจ้าตกลง” จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราใช้คุกกี้ทั้งหมดตามนโยบายคุกกี้ของเรา คุณสามารถปรับคุกกี้ของคุณได้ทุกเมื่อในโปรแกรมจัดการคุกกี้ของเรา