Ataboon International Motor Co., Ltd.

was firstly established as an importer and a local distributor of friction products such as clutch discs,
disc brake pads, clutch facings and other related 
friction materials. 

Ataboon International Motor Co., Ltd.

was firstly established as an importer and a local distributor of friction products such as clutch discs,
disc brake pads, clutch facings and other related 
friction materials. 

OUR
PRODUCT
clutch discs,disc brake pads, clutch facings and other related friction materials.
OUR
PRODUCT
clutch discs,disc brake pads, clutch facings and other related friction materials.
HOT UPDATE

โครงการ “อรรถบูรณ์ ปันน้ำใจ”

มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง

สุขสันต์วันสงกรานต์ 2567

CUSTOMER SERVICE

CUSTOMER SERVICE

CATALOG

SEARCH

DOCUMENT

DOWNLOAD

BROCHURE

DOWNLOAD

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และความพึงพอใจของการเยี่ยมชมของคุณ เพิ่มความสะดวกในการเรียกดูและทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับคุกกี้ที่จำเป็นซึ่งจำเป็นสำหรับฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ เมื่อคลิก “ข้าพเจ้าตกลง” จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราใช้คุกกี้ทั้งหมดตามนโยบายคุกกี้ของเรา คุณสามารถปรับคุกกี้ของคุณได้ทุกเมื่อในโปรแกรมจัดการคุกกี้ของเรา